Hvad er en fedtudskiller?

I spildevand findes der en mængde olie og fedt, hvilket man netop bruger en fedtudskiller til at fjerne. En fedtudskiller er ganske enkelt en tank, som får fedtet til at samle sig på overfladen af vandet. På den måde kan fedtudskilleren opfange fedtet.

Hvornår bruger man en fedtudskiller?

Man skal bruge en fedtudskiller, når man har et firma, som leder fedt og olie ud med spildevandet. Det er hovedsageligt firmaer i fødevarebranchen såsom f.eks. slagterier og restauranter, som udleder fedt og olie.

Hvis man ikke bruger en fedtudskiller, så kan fedtet stoppe rørene til. På den måde kan vandet ikke løbe igennem, hvormed det i stedet vil trænge op igennem kloakrister, hvilket selvfølgelig ikke er optimalt.

Hvor ofte tømmes en fedtudskiller?

Fedtudskilleren tømmes ganske enkelt, når den er fyldt. Derfor skal der altid være fri adgang til tanken og dets dæksel.