Grundig renovering af din brønd

En korrekt renovering af din brønd sikrer kloaknettet i fremtiden. Der findes forskellige metoder til brøndrenovering, og der er fordele og ulemper ved dem alle – alt efter situationen. Betydningsfulde faktorer her er bl.a. miljøet, økonomien og problemet. Ved brøndrenovering sørger vi for at tætne eventuelle indsivninger, samt at brønden er renset. Hvis det ønskes, kan vi også fjerne stigetrinene.

Vi sørger altid for at tage mest muligt hensyn, når vi udfører brøndrenovering. Dermed har vi både den enkelte brønd, brøndens omgivelser og de forventninger, der er til brøndens fremtidige belastning med i vores overvejelser, når vi skal i gang. Det vil bl.a. sige, at vi midlertidigt afpropper indløb og murer eventuelle større huller op, hvis der skulle være nogen i det eksisterende brøndgods.

Sidst men ikke mindst sørger vi også for en grundig måling af den oprindelige brøndvægs styrke. På denne måde sikrer vi os, at tykkelsen på sprøjtebetonen bliver korrekt. Herefter sørger en af vores operatører for at placere vores specialudviklede sprøjtehoved præcist over midten af brønden. Herfra sænkes og hæves det manuelt fra et stativ, indtil godstykkelsen på brøndvæggen er korrekt.

Hvad sørger vi for i forbindelse med brøndrenovering?

  • Vi opgraver og renoverer din gamle kloak
  • Vi sørger for at etablere nye kloaksystemer og kloakrør
  • Vi står for at nedgrave drænrør
  • Vi reetablerer belægningen – uanset, om det er beton, fliser eller asfalt

Få vejledning og rådgivning hos os

For os er god rådgivning vigtig – fra start til slut. Vi kan altid kontaktes ved spørgsmål, og vi går op i god dialog, så vi kan få det bedste samarbejde. Vi er altid klar med vejledning og råd og hjælper dermed også gerne gennem hele forløbet, hvis forsikringen skal ind over arbejdet.

Hos os får du altid en professionel vurdering af kloakproblemet og en løsning, der både tager højde for problemet og pengepungen. Husk blot, at uanset hvilken brøndrenovering vi udfører, er det vigtigt for vedligeholdelse og levetid af kloaknettet.

Bliv klogere på vores brøndrenoveringsmetoder her: afpropning, strømpeforing og punktrenovering.