Mange mennesker tænker først over, at de har en kloak, når der er noget galt med den. Som husejer er det dit ansvar at sørge for vedligeholdelse, renovering og udbedring skader på alle kloakker, rørledninger og afløb på din grund. Det bliver først spildevandsselskabets ansvar i skellet mellem din grund og kommunens.

Du kan læse mere om fordelingen af ansvaret for kloaksystemerne hos Miljøstyrelsen her. 

Hvorfor bekymre sig om kloakrenovering og -vedligehold?

Det kan blive en omfangsrig affære, når der opstår problemer med din kloak. Vedligeholder du den ikke, kan der opstå både rotteproblemer, fugtskader og i værste fald vandskader. Tilstoppede eller overfyldte brønde er for eksempel noget af det, der kan give store følgeskader på et hus. Derfor er det vigtigt at vedligeholde og renovere din kloak.

Der kan være flere grunde til, at din kloak ikke fungerer optimalt. Herunder har vi listet de mest normale årsager til problemer med din kloak, og hvad der skal til for at vedligeholde eller udbedre dem:

Tilstoppede rør og brønde: Dette er et meget almindeligt problem, du som boligejer selv kan gøre noget for at forebygge. Er kloakken først tilstoppet, er det en opgave for en autoriseret kloakmester, som vil udføre kloakservice på rørene. Det vil bestå af en kloakspuling med højtryksspuler, der kan fjerne både forstoppelser og aflejringer i rørene. 

I Videncentret Bolius’ guide kan du læse mere om, hvordan du vedligeholder din kloak. Du kan også blive klogere på, hvilke funktioner de forskellige typer kloakbrønde har og hvordan du vedligeholder dem.

Knækkede eller defekte rør: Spildevandet siver ud af kloakrøret, hvis det knækker eller på anden måde har en defekt. Det kræver kloakrenovering eller udskiftning af røret. Oftest kan det være nok at udføre en punktrenovering, hvis det kun er en mindre del af røret der er beskadiget, eller en strømpeforing, hvis røret er placeret et sted, hvor det er svært at komme til.

Rødder fra træer og buske: Trærødder kan vokse ind i kloakrørenes samlinger og vokse videre inde i selve kloakrørene. Det kan både give utæthed og mindre plads i rørene, og dermed også anledning til tilstoppede rør. I sådan et tilfælde vil der ofte være behov for en TV-inspektion, der kan afdække problemet og dets omfang.

Rotter: Rotter er at finde i tæt på alle danske kloakker, og det er et stigende problem. Kommunerne står for den generelle rottebekæmpelse, men du har som husejer selv ansvar for at bekæmpe rotter på din egen grund. Som boligejer kan du forebygge rottebesøg ved at få monteret en rottespærre. Læs mere om rottebekæmpelse her.

Vedligehold selv din kloak og få jævnlig kloakservice

Dette kan du selv gøre for at vedligeholde din kloak:

  • Bor du i lejlighed er det en god idé regelmæssigt at tilse og rense dit gulvafløb på f.eks. badeværelset. Tilstoppelse af afløbsrøret i køkkenet kan med fordel også forebygges ved jævnligt at hælde en god portion kogende vand i køkkenvasken. 
  • Som husejer er det også nødvendigt at du sørger for at rense tagrender og nedløbsbrønde på din grund en gang om året, efter løvfald. Har du en septiktank på din grund, skal den tømmes jævnligt efter den enkelte kommunes regler.

Større vedligeholdelsesopgaver skal udføres af en kloakmester, det kan f.eks. være montering af rottespærre, kloakspuling og kloakrens. Med en TV-inspektion kan du få undersøgt om alt er, som det skal være. Det kan være en let og god forebyggende investering, da den kan afdække om der er tendens kommende problemer med din kloak. 

Kloakrenovering som punktrenovering, brøndrenovering og strømpeforing er også opgaver, som skal udføres af en kloakmester. 

Vil du vide mere om kloak- og regnvandshåndtering? Så har Teknologisk Institut udarbejdet en række foldere om emnet, som du kan finde her.

I Roskilde Kloak Renovation har vi mange års erfaring som autoriseret kloakmester. Vi står altid klar til at hjælpe dig – både med mindre og større kloakopgaver og løsninger. 

Få et uforpligtende tilbud på: 70 500 700

Se andre tilfredse kunders anmeldelser

Vi står altid på mål for høj kvalitet og god service. Og det er ikke kun noget, vi siger. Du kan se vores kunders anmeldelser på Trustpilot og Google.