I denne guide vil vi forklare alt, hvad du bør vide om rotter, hvad du gør for at forebygge rottebesøg og hvordan du bekæmper dem, hvis de har invaderet din kloak.

Rotter skal blive i kloakken

Rotter er generelt et stort problem i Danmark og mange steder i landet er der i perioden 2015-2020 sket en eksplosiv vækst i antallet af rotteanmeldelser. 

Vi kommer aldrig til at slippe for rotter – men kan vi sørge for at holde dem nede i kloakken, er problemerne til at styre og vi kan undgå at blive overrendt af rotter med alle de ubehageligheder, det medfører.

Derfor får du rotter

Der er stor sandsynlighed for at få rotter, hvis du misligholder af din kloak. Er der utætheder eller andet, der ødelægger dit kloaksystem, er rotterne der hurtigt. De kan nemlig godt lide at slå sig ned på steder, hvor de kan skjule sig og lave reder. Er der f.eks. hul på en faldstamme, kan du risikere, at de bosætter sig i væggen. 

Det er altid både bedre og billigere at forebygge frem for at afhjælpe og reparere efter et rotteproblem. Derfor er det vigtigt at vedligeholde og renovere kloakken og være opmærksom på tegn på rotter, så du kan reagere hurtigst muligt og få udbedret en eventuel skade.

Typiske tegn på rotter er:

  • Huller i jorden på din grund.
  • En sur kloaklugt fra afløb og brønde.
  • Rotteekskrementer i og omkring kloakken.
  • Lyden af kradsen og piben fra rotterne fra gulvet, væggen eller loftet – rotter kan være alle steder.

Hyppigste årsager til rotter i hjemmet:

  • Defekte, skadede eller utætte kloakrør.
  • Kloakrørene er ikke tilpasset ordentligt.

Revner i kloakledningen eller rødder fra træer og buske, der har ødelagt ledningens samlinger.

Er du i tvivl om, om du har rotter – eller er du i tvivl om præcis hvor de holder til, kan TV-inspektion hjælpe med at afdække rotternes lokation og problemets omfang.

Køber du nyt hus kan det også være en god ide, at få lavet en TV-inspektion af husets kloak inden I underskriver en købsaftale. Dette kan en køberrådgiver hjælpe jer med at få arrangeret på sælgers regning.

Sådan forebygger du rotter i din kloak

Som nævnt ovenfor er alfa omega i forebyggelsen mod rotter, at sørge for at vedligeholde kloaksystemet. På den måde undgår du at skabe gode betingelser for rotterne og give dem lyst til at bygge rede i netop din kloakledning – eller i værste fald: Inde i dit hus.  

En rottespærre er en meget effektiv måde at forebygge dit hjem og kloak mod rottebesøg. Den forhindre rotterne i at trænge op gennem din kloak til dine afløb, for i værste fald at ende inde i dit hus. En rottespærre skal monteres af en autoriseret kloakmester og skal opfylde strenge krav for at fungere og sikre forbrugen det bedste resultat. Rottespærrere installeres ofte i kloakledningen i brønden på din grund og består af to klapper, der kun kan åbne den ene vej. Det betyder at spildevandet kan komme ud, men at rotterne ikke kan komme ind i kloaksystemet. Derudover bør den efterses en gang om året. 

Se Roskilde Kloaks tilbud på montering af rottespærrer og årligt vedligeholdelseseftersyn, her.

Det skal du gøre, hvis du ser rotter på din grund

Du er forpligtet til at anmelde det til kommunen, hvis du ser rotter eller har mistanke om, at de er der. 

Som grundejer har du pligt til at renholde og rottesikre din ejendom, så den ikke indbyder til, at rotter flytter ind. Det gør du ved løbende at vedligeholde, servicere og renovere dine kloaksystemer. Det nemmeste og billigste er en gang i mellem at få foretaget en TV-inspektion af kloakken. Så du er sikker på at alt er, som det skal være og du kan komme eventuelle problemer i forkøbet.

Der er ingen lovkrav om installation af en rottespærre, men det kan være en rigtig god idé, både før du opdager rotter og som et led i rottebekæmpelsen.

Rottebekæmpelse

Er uheldet ude og har du fået besøg af en rottefamilie, er der ikke andet for, end at gå i gang med rottebekæmpelsen. Efter du har anmeldt dit rotteproblem til kommunen, skal der tilkaldes en autoriseret rottebekæmper, der kan tage hånd om sagen. Du må ikke selv forsøge at bekæmpe rotterne, og det kan medføre bøde, hvis du bruger kemiske midler. 

Roskilde Kloak Renovering er på Miljøstyrelsens liste over autoriserede rottebekæmpelsesfirmaer i Danmark.

Ønsker du råd, vejledning eller et gratis uforpligtende tilbud på rottebekæmpelse, en rottespærre eller en TV-inspektion, der kan afdække dit eventuelle rotteproblem?

Se andre tilfredse kunders anmeldelser

Vi står altid på mål for høj kvalitet og god service. Og det er ikke kun noget, vi siger. Du kan se vores kunders anmeldelser på Trustpilot og Google.